BMS KURULUŞU KENDİSİ TASARLAR YERELİN KALKINMASINA YARDIMCI OLUR ... ( Tıklayınız)

BMS KURULUŞU KENDİSİ TASARLAR YERELİN KALKINMASINA YARDIMCI OLUR ... ( Tıklayınız)

TOPLUCA ULUS   OLARAK NASIL KALKINIRIZ ?

Türk ulusunun yurdu 780 000 km / kare,

Üzerinde yaşayan Türk ulusu  ise 78 milyon..

Bu yurdun yeraltı ve yer üstü kaynakları da pek çok.

Üzerinde esen yelden , bolca bulunan Güneş ışınlarından ,

akar sularından , madenlerinden , ormanlarından 

tutun , çok nitelikli insanına değin gizil gücü çok yerinde.

Yeter ki , bu ulusun  başında   bu ulusa yaraşır

nitelikli  ulusun çıkarlarını öne alan yöneticiler bulunsun ..

Yıllarca  yeterince üretim yapmayan ülkemiz hemen her konuda 

yabancıların yaptığı ürünlere bağımlı kalmış..

Yabancı  ürünleri kullandığı için de , daha çok  o ülkelerin

ürünlerine güvenmiş  ve o ürünleri kendine daha yakın bulmuş..

Böyle olunca da kendi ülkesinin insanına da  , ürününe de yeterince

güven  duyamaz duruma gelmiş.....  

Kuşkusuz yerli ürün , dünyanın en iyi markaları ile hemen kolayca

yarışamaz ... Bu uzun solukla bir yarış ,, Ar-ge , araştırma , yaratıcılık vb

toplumun çok değerli  gelenekler birikimidir  ... Bu yarıştan geri ve uzak kalamayacağımıza göre,

bilim ve akılla birlikte yol almak için öncelikle   ÜRETİM ve TASARIMA soyunmak

zorundayız.. Bunun  için halkımızın yeterli üretilen  yerli malına ve yerli üretime omuz vermesi   gerekiyor....

Alman Volkswagen araba fabrika girişinde yıllar önce yazılıp asılmış

şu çarpıcı sözü paylaşmak isterim ;

" JAPON ARABASI KULLANAN GİTSİN İŞİNİDE ORADA ARASIN "

Bunu dillendiren ise  koca Alman ekonomisi ...

Biz bu bakış açısının ne acı ki çok uzağındayız..

Oysa çok yakın olmamız gerekirdi....Koşullarımız , ağır ve zorlu..

BUGÜN  BİRBİRİMİZİN ÜRÜNLERİNİ KULLANMADIĞIMIZ İÇİN

BİRBİRİMİZE DE   PEK  GÜVEN DUYMUYORUZ...

Bu durum özellikle ulusal derlenmemizi

geriletiyor.  yoksulluk , işsizlik  getiriyor.

Bağımsızlığımız ve onurumuz hep sarsıntı içinde bırakıyor...

Yaşadığımız hemen tüm sorunların altında yatan tek önemli gerçek,

YETERİNCE ÜRETİM TOPLUMU OLAMAYIŞIMIZDIR..

KENDİNE YETER BİR TÜRKİYE DE PEK ÇOK  SORUN,

KENDİLİĞİNDE YOK OLUP GİDECEKTİR... F. Baltacı